Łódzka Grupa Transportu Lekkiego

Transport lekki

usługi

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie przewożenia ładunków pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony.